blik op de toekomst met oog voor het verleden

Wanneer de (alarm)bel rinkelt

Psycho-educatie aan de hand van symbolen

van Anne van den Ouwelant is nu uit!

Dit boekje is een praktische handleiding bij de trainingen traumasensitieve ondersteuning van Trauma Company. Hierin geven we uitleg over trauma aan de hand van symbolen. Dit zijn eenvoudige voorwerpen als een belletje, een ordner en een telefoon. Deze praktische uitleg blijkt iedere keer weer een eyeopener. 
 
Bestel nu jouw exemplaar voor €17,50 exclusief verzendkosten door een email te sturen naar:
info@trauma-company.nl onder vermelding van “Bestelling boekje”. Vergeet niet jouw bezorgadres en factuuradres in die email te vermelden. Dan komt het boekje ná 23 augustus jouw kant op!

Specialisten in trauma-sensitieve ondersteuning

Leerkrachten, therapeuten, psychologen, coaches, politie, ambtenaren, (pleeg- en adoptie-)ouders, vrijwilligers: ze kunnen allemaal te maken krijgen met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. Trauma Company biedt begeleiding, ondersteuning, advies en training aan dit netwerk van familie, leerkrachten, professionals en vrijwilligers.

Trauma Company biedt daarnaast ook trauma-sensitieve begeleiding en ondersteuning op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen, die slachtoffer zijn van ondermeer oorlog, vlucht, huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing en chronische ziekte.

Trauma Company is gespecialiseerd in:

Trauma-sensitieve ondersteuning en begeleiding van getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen

Training van professionals, vrijwilligers en familie (geaccrediteerd door SKJ, Register Vaktherapie en NVKT)

Advies en supervisie

Partners van Trauma Company

Anne van den Ouwelant in de podcast van Scherpschutters: Soft side for tough guys

Anne van den Ouwelant in The Zen Connect Series For Family & Children van INNTRA