Advies

Supervisiebijeenkomsten

Voor professionals die met getraumatiseerde mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen voorkeuren, gedragingen en strevingen niet door te laten werken in hun contacten met de doelgroep. Supervisie van drs Anne van den Ouwelant leert hen daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen. Wij bieden supervisie flexibel en op maat aan. Dat kan dus op momenten wanneer u dat uitkomt, in een groep of individueel.

Advisering en Ondersteuning van sociale (wijk)teams

Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is.
De medewerkers van deze teams hebben te maken met uiteenlopende problematiek van wijkbewoners. Met name trauma gerelateerde gedragingen vragen om specifieke kennis en ervaringen. Trauma Company ondersteunt sociale (wijk) teams op dit thema