Missie

De missie van Trauma Company is:

– Het bieden van trauma-sensitieve ondersteuning aan getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen: duidelijk, op maat, direct, creatief en – indien nodig – ook buiten de geijkte paden.

– Het verspreiden en delen van praktische kennis over trauma, zodat getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen zo goed mogelijk worden ondersteund door familie, professionals en vrijwilligers.