Ondersteuning

Trauma- en intercultureel sensitieve ondersteuning

De begeleiding van vluchtelingenkinderen en –jongeren stelt hulpverleners vaak voor heel wat vragen. Het traumatische migratieverhaal en de verschillen in cultuur en taal, leiden bij hulpverleners tot de ervaring op de grenzen van reguliere methodieken te botsen. Een adequate begeleiding van jonge vluchtelingen omvat meer dan het hanteren van regulier diagnostische en therapeutische technieken. Het behelst een begrip van de betekenis van probleemgedrag, de cultuurspecifieke relatie tussen individu en gemeenschap, de rol van religie en coping mechanismen die passen bij de culturele achtergrond. Deze thema’s lopen als een rode draad door het ondersteuningsproces bij Trauma Company.

Trauma sensitieve coaching en ondersteuning op school

Ook op school is vaak behoefte aan specifieke begeleiding van leerlingen met trauma-problematiek, dichtbij de leerkracht, in en om school. Met behulp van een coach die direct aan de slag gaat met de leerling en indien noodzakelijk, een hulptraject kan opstarten richting Centrum Jeugd en gezin (CJG) en/of de sociale teams. Daarmee wordt voorkomen dat leerlingen lang moeten wachten op hulp en wordt de leerkracht nauw betrokken bij het traject. Daarnaast kan een snelle interventie leiden tot een situatie waarbij geen externe hulp meer hoeft te worden ingezet.

De coach (SKJ geregistreerd) is opgeleid om trauma – en intercultureel sensitief te handelen. Onze professionals worden daarbij ondersteund door internationaal werkend trauma-expert drs. Anne van den Ouwelant.