Ondersteuning

Trauma-sensitieve en intercultureel sensitieve ondersteuning

In samenwerking met de coaches van Jongeren Company biedt Trauma Company trauma-sensitieve ondersteuning aan getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen.┬áDeze ondersteuning zet in op het herkennen en erkennen van gedrag, dat voortkomt uit traumatische ervaringen. Door praktische kennis over trauma te delen met de getraumatiseerde mensen, gaan zij zichzelf beter begrijpen. Door deze kennis ook te delen met het netwerk om diegene heen, ontstaat ook daar meer begrip en op die manier meer veiligheid. De trauma-sensitieve ondersteuning focust op het vergroten van de veiligheid, het versterken en stabiliseren van het getraumatiseerde kind, jongere of volwassene en – indien nodig – begeleiding naar de juiste traumabehandeling.

De trauma-sensitieve ondersteuning is bovendien intercultureel sensitief, zodat ook op maat de juiste begeleiding wordt gegeven kinderen, jongeren en volwassenen met een vluchtelingenachtergrond, afgestemd op hun cultuur, religie en taal.

Trauma-sensitieve ondersteuning op school

Op school is vaak behoefte aan specifieke individuele ondersteuning van getraumatiseerde leerlingen: in de klas, op het schoolplein, dichtbij de leerkracht. De coaches van Jongeren Company gaan direct aan de slag in de klas: zij observeren, geven advies en tips aan de leerkrachten, en ondersteunen – indien nodig – het kind ook rechtstreeks. De leerkracht wordt hier nauw bij betrokken. De coaches kunnen ook een hulptraject opstarten richting Centrum Jeugd en gezin en/of de sociale (wijk)teams. Op die manier wordt voorkomen dat leerlingen lang moeten wachten op hulp. Daarnaast kan een dergelijke snelle interventie ertoe leiden dat er geen externe hulp meer hoeft te worden ingezet.

De coaches zijn SKJ geregistreerd. Zij zijn opgeleid om trauma-sensitief en intercultureel sensitief te kunnen begeleiden en worden daarbij ondersteund door internationaal werkend trauma-deskundige Drs. Anne van den Ouwelant.