Team

Trauma Company is opgericht door Drs. Anne van den Ouwelant en Herman Nugteren.

Anne van den Ouwelant is internationaal trauma-expert. Zij traint ruimt 9 jaar lokale hulpverleners en vrijwilligers, die in (post)conflictgebieden met getraumatiseerde kinderen en jongeren werken. Van de vluchtelingenkampen in Irak tot de sloppenwijken van Brazilië zet zij haar expertise als Psychotrauma-Consultant, Kunstzinnig Therapeut en Cultureel Antropoloog in. Op dit moment is zij in opleiding tot TRE Provider (Trauma & Tension Releasing Exercises).

Herman Nugteren, Bosnië-veteraan, heeft ervaring in zorg en welzijn in Nederland en is betrokken geweest bij diverse internationale projecten op het gebied van trauma-ondersteuning.