Trainingsaanbod

De Masterclasses worden verzorgd door drs. Anne van den Ouwelant, Trainer in Art Therapy & Trauma Support in (post)conflictgebieden, opgeleid in Psychotraumatologie (ZPTN, Duitsland), Kunstzinnige Therapie (Hogeschool Leiden) en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie (Universiteit Leiden). Van den Ouwelant verzorgt trainingen aan (Yezidi) vluchtelingen in Irak, leidt Braziliaanse hulpverleners op in de gewelddadige sloppenwijken van Brazilië, verzorgt jaarlijks trainingen in Srebrenica (Bosnië & Hercegovina) en traint Nederlandse leerkrachten en hulpverleners, die met vluchtelingenkinderen werken.

De Masterclasses vinden plaats op een sfeervolle woonboerderij aan de Dwarsgraafweg 3 te Kootwijkerbroek (gratis parkeren). Er is de mogelijkheid om gratis opgehaald te worden vanaf Station Ede-Wageningen. Aanmelden doe je het eenvoudigst door een mail te sturen naar info@trauma-company.nl

Zaterdag 1 december 2018: Masterclass Trauma Sensitieve Ondersteuning voor vaktherapeuten beeldend en kunstzinnig therapeuten (SKJ 201682 & Register Vaktherapie 18122098 & NVKToag)

is speciaal voor vaktherapeuten beeldend & kunstzinnig therapeuten. In deze Masterclass krijg je heel inzichtelijk een eerste, uitgebreide uitleg over trauma (de zogenaamde psycho-educatie: wat gebeurt er in de hersenen bij traumatische ervaringen (neuro-biologie) en wat heeft dit voor gevolgen), zodat de deelnemers in hun creatieve-praktijk wat vaker de zogenaamde “trauma-bril” kunnen opzetten. Ook staan we stil bij de (wetenschappelijke) onderbouwing van het effect van kunst in het werken met trauma. En we nemen een klein inkijkje in trauma-sensitief werken in de kunstzinnige praktijk (denk hierbij aan: creatieve opdrachten, materiaalkeuze, houding als therapeut en doelen). Kortom, een super vol programma. De vorige trainingsdag kreeg een waardering van gemiddeld 9,6! Kosten: €130,- p.p. incl. lunch en materiaal.

Vrijdag 11 januari 2019: Masterclass Trauma Sensitieve Ondersteuning (SKJ 201682 & Register Vaktherapie 18122098 & NVKToag)

voor iedereen die werkzaam is binnen de gezondheidszorg en graag meer over trauma sensitief werken wil weten. De training geeft een introductie in psycho-educatie, een uitleg over trauma. Aan de hand van symbolen krijgt men op een ludieke, interactieve, heldere manier eerste inzichten in psychotraumatologie en neurobiologie: wat er in de hersenen gebeurt bij traumatische ervaringen. Ook wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers die in de praktijk met vluchtelingenkinderen werken. Denk daarbij aan het waarom dat een kind bijvoorbeeld onder tafel gaat zitten wanneer een helikopter overvliegt. Tijdens de training wordt aangestipt hoe je daarmee om kunt gaan met behulp van zogenoemde re-oriëntatietechnieken. Kosten: €130,- p.p. incl. lunch.

Zaterdag 2 februari 2019: Masterclass Trauma & Kunst

een Masterclass over de toepassing van non-verbale / creatieve / beeldende activiteiten in het werken met getraumatiseerde doelgroepen! Voor psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten (muziek, dans, spel, drama, PMT), (mental) health professionals en vrijwilligers, die andere methodes / technieken inzetten in hun werk met getraumatiseerde doelgroepen, maar die nieuwsgierig zijn naar de kracht van beeldende technieken! Ook wordt deze dag een introductie gegeven in trauma-sensitief werken. Kosten: €135,- p.p. incl. lunch en materiaal

Masterclasses op maat:

Training Psychotraumatologie & Trauma Sensitief Lesgeven – voor een veiliger leefklimaat op school

Gemiddeld vier kinderen per basisschoolklas zijn ooit geconfronteerd met een traumatische ervaring, bijvoorbeeld een ernstig ongeluk, plotseling overlijden van een gezinslid of een geweldsincident. Veel leerkrachten vinden het moeilijk een balans te vinden tussen aandacht geven aan een kind dat een schokkende ervaring heeft meegemaakt en het lesgeven aan de andere kinderen. Zij ervaren een gebrek aan kennis en vaardigheden. Deze training in Psychotraumatologie en Trauma Sensitief Lesgeven/Werken is niet alleen zeer geschikt voor leerkrachten en onderwijsassistenten, maar ook conciërges, hulpverleners, school maatschappelijk werkers.

In de Training wordt op een heel interactieve, ludieke en duidelijke manier (aan de hand van symbolen) uitleg gegeven over trauma (psycho-educatie), over de (geblokkeerde) processen in de hersenen bij traumatische ervaringen (neurobiologie), en over de daaruit voortvloeiende symptomen Op die manier krijgen de leraren meer inzicht in het probleemgedrag van bepaalde leerlingen. Hoe meer inzicht de leerkrachten hebben in het gedrag van deze kinderen, hoe beter zij met de kinderen om zullen weten te gaan, zonder hierbij bijv. eigen grenzen te (laten) overschrijden of hun energie helemaal kwijt te raken in de dagelijkse omgang met deze kinderen. En dat zorgt er weer voor dat de leerlingen zich beter begrepen en veiliger zullen voelen, wat het leerklimaat op school weer ten goede komt.

Tijdens deze training wordt ook heel bewust aandacht gegeven aan het zorgen voor jezelf als leerkracht; het zogenoemde “care for the caretakers”. Want het zijn de leerkrachten die zich iedere dag weer volledig inzetten om goede lessen te geven. Met zo’n ingewikkelde doelgroep kan dat enorm veel energie kosten.

De meerwaarde van deze training zit dan ook enerzijds in het beter begrijpen van het gedrag van deze kinderen vanuit de psycho-traumatologie en anderzijds in de ruimte die de leerkrachten in deze training krijgen om zich te uiten én om weer kracht, energie en motivatie te vinden. Een dergelijke training kan kort en intensief zijn, bijv. 2 of 3 dagen achtereen, maar de training kan ook over een groter tijdvak uitgespreid worden, bijv. 4 weken lang iedere woensdagmiddag 3 uur. Of gedurende 3 maanden iedere maand 1 dag. Dit is geheel flexibel in te vullen en aan te passen aan de beschikbare tijd van de leraren.

Masterclass “Care for the Caretakers”

Het werken met kinderen, jongeren en volwassen met traumatische ervaringen of met een vluchtelingenachtergrond kan veel van ons vragen. Wij weten dat het belangrijk is om goed voor onszelf te zorgen, maar in de praktijk komen we hier niet altijd aan toe. De training “Care for the Caretakers” richt zich op leerkrachten, hulpverleners en vrijwilligers, die met getraumatiseerde doelgroepen werken. In de training is tijd en ruimte voor zelfzorg, energie, inspiratie en reflectie aan de hand van beeldende opdrachten en verschillende thema’s.

" Blik op de toekomst met oog voor het verleden "

ContactTrauma Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@Trauma-company.nl
volg ons:

Copyright © 2018 - Trauma-company.nl | Sitemap | Website by Marcel van Ginkel