Trainingsaanbod

Trainer

Drs. Anne van den Ouwelant is Trainer in Art Therapy & Trauma Support in (post)conflictgebieden en in Europa. Zij is opgeleid in Psychotraumatologie bij het ZPTN in Duitsland, Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie  aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is Van den Ouwelant gecertificeerd TRE Provider, Tension & Trauma Releasing Exercises. Zij verzorgt vanuit Anne/s Art Therapy & Trauma Support trainingen aan (Yezidi) vluchtelingen in Irak, leidt Braziliaanse hulpverleners op in de gewelddadige sloppenwijken van Brazilië en verzorgt jaarlijks trainingen in Srebrenica, Bosnië & Hercegovina. Zij traint vanuit Trauma Company Nederlandse leerkrachten, hulpverleners, therapeuten, ambtenaren, politie, adoptie- en pleegouders en vrijwilligers, die met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen te maken hebben.

Accreditatie & Algemene informatie

Accreditatie wordt voor het huidige Trainingsaanbod aangevraagd bij SKJ, Register Vaktherapie en NVKToag.
Trauma Company geeft 20% studentenkorting op vertoon van een geldige studentenkaart.
Trauma Company behoudt zich het recht voor iemand niet tot een cursus toe te laten, bijv. bij onvoldoende vooropleiding of een voor de Cursus niet geschikte werksetting.

In-company

Onderstaand opleidingstraject, de verschillende cursussen alsmede (individuele en groeps-)supervisie zijn ook op maat in-company aan te bieden. Voor meer informatie: info@trauma-company.nl 

Opleidingstraject:

Opleidingstraject Trauma-Sensitieve Ondersteuning

36 uur

Hoe kun je trauma-sensitieve ondersteuning bieden in jouw werk als leerkracht, ambtenaar, politie-agent, therapeut of vrijwilliger? In dit opleidingstraject ontwikkel je trauma-sensitieve kennis en vaardigheden, toegespitst op verschillende leeftijden, klachten en problemen van getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt een uitgebreide theoretische basis gelegd, die op een innovatieve en interactieve manier wordt onderwezen. Vervolgens ontwikkel je je verder op het gebied van trauma-sensitieve ondersteuning door de praktische omslag te maken van deze theorie naar jouw specifieke praktijk en doelgroep. 

Na afloop van dit opleidingstraject ben je in staat om trauma te herkennen, heb je uitgebreide theoretische kennis op het gebied van trauma en de invloed van traumatische ervaringen op de ontwikkeling van het brein, het lichaam en de persoonlijkheid, beschik je over verschillende non-verbale en verbale trauma-sensitieve vaardigheden zoals stop-dissociatie-, co-regulatie- en ademhalingstechnieken. Bovendien leer je verschillende tools om goed voor jezelf te zorgen, om op die manier secundaire traumatisering te voorkomen.

Trauma Company biedt dit opleidingstraject van 36 uur aan voor als je bij aanvang weet dat je dit traject in zijn geheel wilt volgen. De prijs voor dit opleidingstraject is voordeliger én je wordt opgeleid samen met een vaste groep deelnemers, wat een verrijkend en verbindend effect heeft, zowel tijdens het opleidingstraject als daarna. 

Dit opleidingstraject omvat: 
– de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning
– de Cursus Theoretische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning
– de Cursus Praktische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning

Omvang: 6 opleidingsdagen (vrijdagen en zaterdagen) van 10.00u tot 17.00u 
Data: vrijdag 11 + zaterdag 12 sept., vrijdag 2 + zaterdag 3 okt. 2020, vrijdag 6 + zaterdag 7 nov. 2020 = VOL!
Data: vrijdag 11 + zaterdag 12 dec. 2020, vrijdag 15 + zaterdag 16 jan. 2021, vrijdag 12 + zaterdag 13 febr. 2021
Locatie: Meentweg 10, Bennekom
Kosten: €975,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl 

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes, vrijwilligers, studenten, adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, die te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. 

“Mega goede theorie en omzetting naar de beroepspraktijk.”
"Mooie mix van theorie, praktische tools en ervaringsverhalen. Veel gehoord wat ik in de praktijk kan toepassen. Veel ruimte voor zelfreflectie.”
“Mooie verbinding in de groep ontstaan.”

Cursussen & Workshops:

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning

SKJ (205516) 12 punten, Register Vaktherapie (397613) 12 punten, NVKT (2020-1090) 12 AM-punten

12 uur

In deze Basis Cursus krijg je op een innovatieve, interactieve en heldere manier aan de hand van symbolen uitleg over trauma: wat gebeurt er in de hersenen bij traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen. Ofwel, je leert de zogenaamde “trauma-bril” op te zetten. Hoe meer kennis en inzicht jij hebt op het gebied van trauma, des te beter zul je jouw werk, lessen, begeleiding of therapie af kunnen stemmen op de doelgroep. Bovendien wordt aandacht gegeven aan het goed zorgen voor jezelf, het zogenaamde “Care for the Caretakers”, vanuit het idee dat je goed voor anderen kunt zorgen als je eerst en vooral goed voor jezelf kunt zorgen.

Data: vrijdag 18 + zaterdag 19 september 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Meentweg 10, Bennekom
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes, vrijwilligers, studenten, adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, die te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. 

* Indien jij je na het voltooien van deze Basis Cursus verder wilt verdiepen in de trauma-sensitieve ondersteuning, dan kun je je na afloop inschrijven voor de Cursus Theoretische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning en/of de Cursus Praktische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning.

"Eye-opener!"
"Begrijpelijk, herkenbaar, duidelijk, inspirerend en boeiend!"
"Je zorgt ervoor dat ik op een andere manier naar mijn leerlingen kijk
en ik een betere leerkracht voor ze kan zijn."

Cursus Praktische Verdieping

SKJ (206799) 12 punten, NVKT (2020-1109) 12 AM-punten

12 uur

In de Cursus Praktische Verdieping krijg je een herhaling van de theorie uit de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning en ga je vervolgens aan de slag met de speerpunten van trauma-sensitieve ondersteuning in de praktijk. Op een interactieve manier wordt gekeken hoe trauma-sensitief lesgeven / werken / begeleiden er nu in de praktijk uit kan gaan zien: wat zit er ónder het gedrag van getraumatiseerde doelgroepen en hoe ga je daarmee om, hoe zorg je voor veiligheid, wat is co-regulatie en hoe co-reguleer je iemand, hoe geef je trauma-sensitief grenzen aan, welke ademhalings- en stop-dissociatie-technieken kun je inzetten en wanneer moet je doorverwijzen. Ook wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook in te zetten zijn in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: donderdag 12 + vrijdag 13 november 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Meentweg 10, Bennekom
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl 

Voor wie: deelnemers die de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

“Inspirerend, praktisch, fijne tools, dingen die ik meteen toe kan passen.”
"Goede handvatten voor de praktijk."

Cursus Theoretische Verdieping

SKJ (206798) 12 punten, NVKT (2020-1107) 12 AM-punten

12 uur

In de Cursus Theoretische Verdieping krijg je een herhaling van de theorie uit de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning en komen vervolgens uitgebreid nieuwe thema’s uit de psychotraumatologie aan de orde, zodat de “trauma-bril” nog steviger onderbouwd opgezet kan worden. Thema’s als de defensieve curve, de poly-vagaal theorie (Stephen Porges), window of tolerance en veerkracht worden behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen.

Data: donderdag 19 + vrijdag 20 november 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Meentweg 10, Bennekom
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deelnemers die de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

"Iedere keer een stap verder."
"Heel bijzonder hoe jij zulke ingewikkelde theorie op een zo begrijpelijke manier aan weet te bieden."

Module Paard & Trauma

18 uur

Paarden hebben een eigen plek dienend aan de kudde en zijn samen sterk om als prooi-/vluchtdier te overleven. Zo voelen zij zich veilig. Zo kijken ze ook naar mensen. Paarden werken met het non-verbale onbewuste geheugen, daar waar traumatische herinneringen zich opslaan. Zij leven in het hier en nu en voelen intuïtief en zuiver aan waar spanning zit en waar het losgelaten mag worden. Ze bieden de veiligheid om daar naar te kijken en maken dit bewust. Ze reageren op onze lichaamstaal en op spanning, stress en trauma die hierin liggen opgeslagen. Dit maakt dat paarden een zeer sterk hulpmiddel zijn om getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden. Naast het opdoen van zowel theoretische als praktische kennis over trauma, staat deze 3-daagse module vooral ook in het teken van ervaringsgericht leren. Je gaat met de trauma-bril op ervaren hoe fenomenaal de kracht van de kudde is. Je werkt deze dagen lichaamsgericht en energetisch. 

Een unieke combinatie van expertise vanuit Kifungo, Van Dieren Coaching, Linqing Body en Trauma Company.
Docenten: Annelies Drost, Coby van der Hoeff, Marjolijn van Dieren, Marian Hoek en Anne van den Ouwelant.

Data: nieuwe data voor deze Module volgen zo snel mogelijk
Locatie: Broeklanderweg 64, Beemte Broekland
Kosten: €1.050,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@kifungo.nl

Voor wie: psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten, (paarden)coaches, professionals en vrijwilligers.

“Heel intens en waardevol! Meer handvatten en inzichten gekregen.”
“Mijn sensitiviteit is gegroeid. Ik kijk nu anders naar een lichaam. Ik zie nu een trigger.”
“Naast dat ik heel veel heb geleerd wat ik als hulpverlener mee mag nemen, heb ik ook veel voor mezelf gekregen.”

Cursus Kunst & Trauma - Algemeen

SKJ (207361) 12 punten

12 uur

In de Cursus Kunst & Trauma wordt een duik genomen in het non-verbaal, creatief en beeldend werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. En daarbij ga je vooral zélf aan de slag met verschillende stabiliserende creatieve opdrachten en technieken, die je rechtstreeks in kunt zetten in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen. Ook worden de actuele neurobiologische en wetenschappelijke bevindingen op het gebied van kunst en trauma besproken. Bovendien wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook weer in te zetten zijn in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: vrijdag 9 + zaterdag 10 oktober 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Meentweg 10, Bennekom
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten (muziek, dans, spel, drama, PMT), (mental) health professionals, leerkrachten, coaches en vrijwilligers, die tot nu toe andere methodes en technieken inzetten in hun werk met getraumatiseerde doelgroepen en benieuwd zijn hoe zij creatieve opdrachten in kunnen zetten in hun werk.
Let op: voor vaktherapeuten beeldend en kunstzinnig therapeuten is de “Cursus Kunst & Trauma – Vaktherapie Beeldend” op vrijdag 4 + zaterdag 5 december 2020 (zie: cursusaanbod hieronder).

“Aanrader! Omdat een ieder hier in zijn eigen setting vorm aan kan geven.”
"Ik zie er naar uit dit meer te gaan gebruiken met cliënten!"
"Dit kan ik echt gaan uitvoeren."

Cursus Kunst & Trauma - Vaktherapie Beeldend

12 uur

In deze speciale Cursus Kunst & Trauma voor vaktherapeuten beeldend en kunstzinnig therapeuten wordt enerzijds op een interactieve en heldere manier basis kennis uit de psycho-traumatologie en neurobiologie gegeven: wat gebeurt er in de hersenen bij traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen? Daarnaast is er volop aandacht voor de omzetting van deze kennis naar de praktijk. Er wordt geoefend, gewerkt en zelf ervaren aan de hand van verschillende beeldende / creatieve / non-verbale opdrachten en technieken, die ingezet kunnen worden in de verschillende fases van de behandeling van getraumatiseerde doelgroepen. Ook wordt stilgestaan bij het effect van verschillende materialen en de eigen houding als therapeut. De actuele neurobiologische en wetenschappelijke bevindingen op het gebied van kunst en trauma worden besproken. En er is ruimte voor uitwisseling van eigen opdrachten, die de deelnemers zelf reeds inzetten met getraumatiseerde doelgroepen, zodat ook van elkaar(s praktijk) geleerd kan worden. Bovendien wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook weer in te zetten zijn met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: vrijdag 4 + zaterdag 5 december 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Meentweg 10, Bennekom
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: vaktherapeuten beeldend en kunstzinnig therapeuten. 

““Nieuwe inzichten die een hoop duidelijkheid geven!””
“Sterk vanuit de beleving, heel leerzaam!”
“Inspirerend en intensief."

Online Introductie Workshops TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises)

5 uur (1e Workshop = 3 uur; 2e Workshop = 2 uur)

TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) is een eenvoudige, innovatieve zelfhulpmethode om op een veilige manier dagelijkse of chronische spanning en stress te ontladen. TRE gebruikt een ontladingsmechanisme van het lichaam door middel van tremoren en trillingen. In deze Introductie Workshops maak je kennis met de theorie en praktijk van TRE, waarmee je daarna ook meteen thuis aan de slag kunt. Je krijgt informatie over TRE, zodat je beter begrijpt wat spanning, stress of trauma doet in het lichaam en hoe je opgeslagen spanning en stress weer kunt ontladen zónder erover te hoeven praten. Daarnaast onderga je minimaal twee keer zelf een TRE sessie, waarin je leert jezelf te reguleren zodat je jouw eigen grenzen in het ontladingsproces kunt aanhouden en je jouw proces zo goed en veilig mogelijk aan kunt gaan. Ook is er tijd voor vragen en reflectie. Kortom, een eerste uitgebreide kennismaking met TRE, een methode om lichaam en geest weer terug in rust en balans te brengen.

Data: nieuwe data voor deze Workshops volgen zo snel mogelijk
Locatie: online (via GoToMeeting)
Kosten: €145,00 (in totaal voor twee Workshops)
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deze Introductie Workshop is geschikt voor iedereen en is bedoeld voor jouw eigen tension-/stress-release. (Je mag TRE pas zelf met jouw doelgroep inzetten ná het volgen van de volledige opleiding tot TRE-Provider. Voor meer informatie over de opleiding: www.tre-nederland.nl)
Let op: maximaal 4 deelnemers!

Voor meer informatie over TRE: http://www.traumaprevention.com & http://www.tre-nederland.nl

"Iets wat eigenlijk iedereen ooit eens gevolgd zou moeten hebben in zijn leven. Heerlijk geslapen nadien."
"Wat een verrijking. In een vertrouwde en rustige omgeving aan mezelf kunnen werken."

Korte animatie met uitleg over TRE (NL ondertiteld)

Intro Workshop Trauma-Sensitief Opvoeden voor Adoptie-, Pleeg- en Gezinshuisouders

3 uur

Kinderen die geadopteerd worden of in pleeggezinnen of gezinshuizen opgroeien, hebben – met enige regelmaat – in hun vroege kindertijd traumatische ervaringen meegemaakt. Dat kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van hun hersenen en op de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. In deze Intro Workshop krijg je op een innovatieve, interactieve en heldere manier aan de hand van symbolen een eerste uitleg over trauma: wat gebeurt er nou precies in de hersenen bij (vroegkinderlijke) traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen, ook in het huidige gedrag en misschien ook wel zo veel jaar later nog. Ofwel, je leert de zogenaamde “trauma-bril” op te zetten, zodat je jouw kind(eren) beter zult begrijpen en je beter voorbereid bent als opvoeder. Bovendien wordt aandacht gegeven aan het goed zorgen voor jezelf – “Care for the Caretakers” – vanuit het idee dat je goed voor anderen kunt zorgen als je eerst en vooral goed voor jezelf kunt zorgen. 

Datum: nieuwe datum voor deze Workshop volgt zo snel mogelijk
Locatie: online (via GoToMeeting)
Kosten: €75,00 
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders.

"Het is direct toe te passen in de praktijk en dat vind ik van enorme toegevoegde waarde!"
"Ik kan nog meer gedrag verklaren en daarop sensitief reageren."