Trainingsaanbod

Trainers

Drs. Anne van den Ouwelant is Trainer in Art Therapy & Trauma Support in (post)conflictgebieden en in Europa. Zij is opgeleid in Psychotraumatologie bij het ZPTN in Duitsland, Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie  aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is Van den Ouwelant gecertificeerd TRE Provider, Tension & Trauma Releasing Exercises.
Saskia Bok is Trainer in trauma-sensitieve ondersteuning in Nederland. Zij is opgeleid in Dramatherapie aan de Hogeschool Nijmegen en beëindigt op dit moment haar opleiding in Pyschotraumatologie bij het ZPTN in Duitsland alsmede de TRE Provider opleiding. 
Vanuit Trauma Company trainen Van den Ouwelant en Bok Nederlandse leerkrachten, hulpverleners, psychologen, psychiaters, therapeuten, ambtenaren, brandweer, politie, defensie, adoptie- en pleegouders en andere professionals, die met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen te maken hebben.

Accreditatie, in-company & algemene informatie

Accreditatie is voor het huidige Trainingsaanbod toegekend door SKJ, Register Vaktherapie en NVKToag. Per Cursus staat het aantal punten alsmede het accreditatienummer vermeld.
Trauma Company geeft 10% studentenkorting op vertoon van een geldige studentenkaart.
Trauma Company behoudt zich het recht voor iemand niet tot een cursus toe te laten, bijv. bij onvoldoende vooropleiding of een voor de Cursus niet geschikte werksetting.
Onderstaand opleidingstraject, de verschillende cursussen alsmede (individuele en groeps-)supervisie zijn ook op maat in-company aan te bieden. Voor meer informatie: info@trauma-company.nl 

Corona-update d.d. 1 september 2021

In de agenda hieronder staat per Cursus achter de cursusdata aangegeven of de Cursus online danwel live zal plaatsvinden. Het streven is om de live Cursussen aan de Harskamperweg 42 te Kootwijkerbroek (Thematuin De Heihut) plaats te laten vinden. Dit wordt z.s.m. bevestigd. Ook wordt op dit moment onderzocht hoe we de live Cursussen zo veilig mogelijk kunnen vormgeven met het oog op Corona en wat daarin de vereisten zijn. Zodra er meer duidelijk is, kun je dat hier teruglezen. 
Het cursusaanbod voor 2022 wordt later deze maand hieronder toegevoegd. In 2022 zullen zowel online als live Cursussen worden aangeboden. 

Opleiding Psychotraumatologie

Opleiding in Psychotraumatologie, Traumabehandeling, Traumahulpverlening en Traumabegeleiding

Accreditatie wordt aangevraagd aan de hand van de samenstelling van de opleidingsgroep

Startdatum: 20 t/m 22 oktober 2021

Het 10-delige curriculum met internationaal hoofddocent Dr. Lutz-Ulrich Besser en docent Drs. Anne van den Ouwelant heeft als doel diverse beroepsgroepen te professionaliseren op het gebied van psychotraumatologie. De opleiding biedt de deelnemers de principes en concepten van c.q. maakt de deelnemers vertrouwd met de huidige, op internationaal erkende wetenschappelijke bevindingen gebaseerde, theoretische en praktische kennis over psychotraumatologie, de gevolgen van trauma, behandelconcepten, stabilisatie-, re-oriëntatie- en resource-technieken. In de 10 modules worden bevindingen uit de neurobiologie, onderzoeken naar hechting, stress en trauma gecombineerd met de trauma- en resource-gerichte benadering volgens het KReST-model (Körper, Ressourcen & Systemorientierte Trauma-therapie). Dit is een traumabehandelmethode, die georiënteerd en gebaseerd is op het gebruik van het lichaam, ressources en het systeem (zowel het systeem rondom de client als het systeem ín de client, zoals het werken met innerlijke delen, egostates en innerlijke kinderen). Als traumaconfrontatie-techniek wordt in deze opleiding de screen-techniek gebruikt, volgens de richtlijnen van de DeGPT (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie).

Omvang: 10 modules van ieder 3 dagen
Vorm: hybride
Startdatum: eerste module 20 t/m 22 oktober 2021
Einddatum: tiende module 28 t/m 30 juni 2023
Kosten: €7.250,00 in totaal (betaling in termijnen mogelijk)

Voor wie: professionals in pedagogische, educatieve en sociale beroepen alsmede medische en therapeutische professionals, waaronder pedagogen, socio-therapeuten, leerkrachten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, coaches, reddingswerkers, pastoraal werkers, artsen, psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Afhankelijk van de professionele achtergrond van iedere deelnemer, wordt Certificaat A (trauma-psychotherapie), B (trauma-therapie) of C (trauma-hulpverlening) uitgereikt.

Voor meer informatie over aanmelding voor deze opleiding, het KReST-model, de exacte planning en inhoud van de 10 modules, de voorwaarden voor certificering, de hybride vorm, de CV van Dr. Besser en antwoord op veelgestelde vragen: zie de PDF’s hiernaast!

Sinds 1995 leidt Dr. Besser wereldwijd traumabehandelaren op: in Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk, maar ook in diverse (voormalige) oorlogs- en conflictgebieden zoals Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Palestina, Koerdistan/Irak, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador en Brazilië.

Opleidingstraject:

Opleidingstraject Trauma-Sensitieve Ondersteuning

36 uur

Hoe kun je trauma-sensitieve ondersteuning bieden in jouw werk als leerkracht, ambtenaar, politie-agent, psycholoog, maatschappelijk werker, therapeut of vrijwilliger? In dit opleidingstraject ontwikkel je trauma-sensitieve kennis en vaardigheden, toegespitst op verschillende leeftijden, klachten en problemen van getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt een uitgebreide theoretische basis gelegd, die op een innovatieve en interactieve manier wordt onderwezen. Vervolgens ontwikkel je je verder op het gebied van trauma-sensitieve ondersteuning door de praktische omslag te maken van deze theorie naar jouw specifieke praktijk en doelgroep. 

Na afloop van dit opleidingstraject ben je in staat om trauma te herkennen, heb je uitgebreide theoretische kennis op het gebied van trauma en de invloed van traumatische ervaringen op de ontwikkeling van het brein, het lichaam en de persoonlijkheid, beschik je over verschillende non-verbale en verbale trauma-sensitieve vaardigheden zoals stop-dissociatie-, co-regulatie- en ademhalingstechnieken. Bovendien leer je verschillende tools om goed voor jezelf te zorgen, om op die manier secundaire traumatisering te voorkomen.

Trauma Company biedt dit opleidingstraject van 36 uur aan voor als je bij aanvang weet dat je dit traject in zijn geheel wilt volgen. De prijs voor dit opleidingstraject is voordeliger én je wordt opgeleid samen met een vaste groep deelnemers, wat een verrijkend en verbindend effect heeft, zowel tijdens het opleidingstraject als daarna. 

Dit opleidingstraject omvat: 
– de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning
– de Cursus Theoretische Verdieping 
– de Cursus Praktische Verdieping 

Omvang: 6 opleidingsdagen van 10.00u tot 17.00u 
Data: dinsdag 7 + woensdag 8 sept, dinsdag 5 + woensdag 6 okt, dinsdag 2 + woensdag 3 nov 2021 = ONLINE
Accreditatie: SKJ (36 punten), Register Vaktherapie (36 punten), NVKT (36 punten)
Kosten: €1.140,00
Optioneel: €17,50 excl. verzendkosten voor het boekje “Wanneer de (alarm)bel rinkelt” van Anne van den Ouwelant
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl 

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes, vrijwilligers, studenten, adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, die te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. 

“Mega goede theorie en omzetting naar de beroepspraktijk.”
"Mooie mix van theorie, praktische tools en ervaringsverhalen. Veel gehoord wat ik in de praktijk kan toepassen. Veel ruimte voor zelfreflectie.”
“Mooie verbinding in de groep ontstaan.”

Cursussen & Workshops:

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning

SKJ (205516) 12 punten, Register Vaktherapie (397613) 12 punten, NVKT (2020-1090) 12 AM-punten

12 uur

In deze Basis Cursus krijg je op een innovatieve, interactieve en heldere manier aan de hand van symbolen uitleg over trauma: wat gebeurt er in de hersenen bij traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen. Ofwel, je leert de zogenaamde “trauma-bril” op te zetten. Hoe meer kennis en inzicht jij hebt op het gebied van trauma, des te beter zul je jouw werk, lessen, begeleiding of therapie af kunnen stemmen op de doelgroep. Bovendien wordt aandacht gegeven aan het goed zorgen voor jezelf, het zogenaamde “Care for the Caretakers”, vanuit het idee dat je goed voor anderen kunt zorgen als je eerst en vooral goed voor jezelf kunt zorgen.

Data: vrijdag 3 + zaterdag 4 september 2021 van 10.00u tot 17.00u = ONLINE
Data: woensdag 13 + donderdag 14 oktober 2021 van 10.00u tot 17.00u = ONLINE

Data: donderdag 9 + vrijdag 10 december 2021 van 10.00u tot 17.00u = ONLINE
Kosten: €415,00 (online) 
Optioneel: €17,50 excl. verzendkosten voor het boekje “Wanneer de (alarm)bel rinkelt” van Anne van den Ouwelant 
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes, vrijwilligers, studenten, adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, die te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. 

* Indien jij je na het voltooien van deze Basis Cursus verder wilt verdiepen in de trauma-sensitieve ondersteuning, dan kun je je na afloop inschrijven voor de Cursus Theoretische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning en/of de Cursus Praktische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning.

"Eye-opener!"
"Begrijpelijk, herkenbaar, duidelijk, inspirerend en boeiend!"
"Je zorgt ervoor dat ik op een andere manier naar mijn leerlingen kijk
en ik een betere leerkracht voor ze kan zijn."

Cursus Praktische Verdieping

SKJ (206799) 12 punten, Register Vaktherapie (403690) 12 punten, NVKT (2020-1109) 12 AM-punten

12 uur

In de Cursus Praktische Verdieping krijg je een herhaling van de theorie uit de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning en ga je vervolgens aan de slag met de speerpunten van trauma-sensitieve ondersteuning in de praktijk. Op een interactieve manier wordt gekeken hoe trauma-sensitief lesgeven / werken / begeleiden er nu in de praktijk uit kan gaan zien: wat zit er ónder het gedrag van getraumatiseerde doelgroepen en hoe ga je daarmee om, hoe zorg je voor veiligheid, wat is co-regulatie en hoe co-reguleer je iemand, hoe geef je trauma-sensitief grenzen aan, welke ademhalings- en stop-dissociatie-technieken kun je inzetten en wanneer moet je doorverwijzen. Ook wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook in te zetten zijn in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: dinsdag 14 + woensdag 15 september 2021 van 10.00u tot 17.00u = ONLINE
Data: dinsdag 23 + woensdag 24 november 2021 van 10.00u tot 17.00u = LIVE
Kosten: €415,00  / €455,00 (Harskamperweg 42 te Kootwijkerbroek, incl. lunch & drankjes)
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl 

Voor wie: deelnemers die de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

“Inspirerend, praktisch, fijne tools, dingen die ik meteen toe kan passen.”
"Goede handvatten voor de praktijk."

Cursus Theoretische Verdieping

SKJ (206798) 12 punten, Register Vaktherapie (409075) 12 punten, NVKT (2020-1107) 12 AM-punten

12 uur

In de Cursus Theoretische Verdieping krijg je een herhaling van de theorie uit de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning en komen vervolgens uitgebreid nieuwe thema’s uit de psychotraumatologie aan de orde, zodat de “trauma-bril” nog steviger onderbouwd opgezet kan worden. Thema’s als de bottom-up ontwikkeling van het brein, de defensieve curve (dr. Lutz Besser), de poly-vagaal theorie (Stephen Porges), hechting en veerkracht worden behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen.

Data: donderdag 28 + vrijdag 29 oktober 2021 van 10.00u tot 17.00u = LIVE
Data: donderdag 16 + vrijdag 17 december 2021 van 10.00u tot 17.00u = ONLINE

Kosten: €415,00 (online) / €455,00 (Harskamperweg 42 te Kootwijkerbroek, incl. lunch & drankjes)
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deelnemers die de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

"Iedere keer een stap verder."
"Heel bijzonder hoe jij zulke ingewikkelde theorie op een zo begrijpelijke manier aan weet te bieden."

Module Paard & Trauma

18 uur

Paarden hebben een eigen plek dienend aan de kudde en zijn samen sterk om als prooi-/vluchtdier te overleven. Zo voelen zij zich veilig. Zo kijken ze ook naar mensen. Paarden werken met het non-verbale onbewuste geheugen, daar waar traumatische herinneringen zich opslaan. Zij leven in het hier en nu en voelen intuïtief en zuiver aan waar spanning zit en waar het losgelaten mag worden. Ze bieden de veiligheid om daar naar te kijken en maken dit bewust. Ze reageren op onze lichaamstaal en op spanning, stress en trauma die hierin liggen opgeslagen. Dit maakt dat paarden een zeer sterk hulpmiddel zijn om getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden. Naast het opdoen van zowel theoretische als praktische kennis over trauma, staat deze 3-daagse module vooral ook in het teken van ervaringsgericht leren. Je gaat met de trauma-bril op ervaren hoe fenomenaal de kracht van de kudde is. Je werkt deze dagen lichaamsgericht en energetisch. 

Een unieke combinatie van expertise vanuit Kifungo, Van Dieren Coaching en Trauma Company.
Docenten: Annelies Drost, Coby van der Hoeff, Marjolijn van Dieren en Anne van den Ouwelant.

Data: donderdag 7 t/m zaterdag 9 oktober 2021
Locatie: Broeklanderweg 64, Beemte Broekland
Kosten: €1.050,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Optioneel: €17,50 excl. verzendkosten voor het boekje “Wanneer de (alarm)bel rinkelt” van Anne van den Ouwelant
Aanmelding: graag per email via info@kifungo.nl

Voor wie: psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten, (paarden)coaches, professionals en vrijwilligers.

“Heel intens en waardevol! Meer handvatten en inzichten gekregen.”
“Mijn sensitiviteit is gegroeid. Ik kijk nu anders naar een lichaam. Ik zie nu een trigger.”
“Naast dat ik heel veel heb geleerd wat ik als hulpverlener mee mag nemen, heb ik ook veel voor mezelf gekregen.”

Cursus Kunst & Trauma - Algemeen

SKJ (207361) 12 punten

12 uur

In de Cursus Kunst & Trauma wordt een duik genomen in het non-verbaal, creatief en beeldend werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. En daarbij ga je vooral zélf aan de slag met verschillende stabiliserende creatieve opdrachten en technieken, die je rechtstreeks in kunt zetten in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen. Ook worden de actuele neurobiologische en wetenschappelijke bevindingen op het gebied van kunst en trauma besproken. Bovendien wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook weer in te zetten zijn in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: nieuwe data voor deze Cursus volgen zo snel mogelijk
Kosten: €415,00
Optioneel: €17,50 excl. verzendkosten voor het boekje “Wanneer de (alarm)bel rinkelt” van Anne van den Ouwelant 
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten (muziek, dans, spel, drama, PMT), (mental) health professionals, leerkrachten, coaches en vrijwilligers, die tot nu toe andere methodes en technieken inzetten in hun werk met getraumatiseerde doelgroepen en benieuwd zijn hoe zij creatieve opdrachten in kunnen zetten in hun werk.
Let op: voor vaktherapeuten beeldend en kunstzinnig therapeuten is de “Cursus Kunst & Trauma – Vaktherapie Beeldend” op donderdag 16 + vrijdag 17 september 2021 (zie: hieronder).

“Aanrader! Omdat een ieder hier in zijn eigen setting vorm aan kan geven.”
"Ik zie er naar uit dit meer te gaan gebruiken met cliënten!"
"Dit kan ik echt gaan uitvoeren."

Cursus Kunst & Trauma - Vaktherapie Beeldend

Register Vaktherapie (434096) 12 punten, NVKT (2020-1126) 12 AM-punten

12 uur

In deze speciale Cursus Kunst & Trauma voor vaktherapeuten beeldend en kunstzinnig therapeuten wordt enerzijds op een interactieve en heldere manier basis kennis uit de psycho-traumatologie en neurobiologie gegeven: wat gebeurt er in de hersenen bij traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen? Daarnaast is er volop aandacht voor de omzetting van deze kennis naar de praktijk. Er wordt geoefend, gewerkt en zelf ervaren aan de hand van verschillende beeldende / creatieve / non-verbale opdrachten en technieken, die ingezet kunnen worden in de verschillende fases van de behandeling van getraumatiseerde doelgroepen. Ook wordt stilgestaan bij het effect van verschillende materialen en de eigen houding als therapeut. De actuele neurobiologische en wetenschappelijke bevindingen op het gebied van kunst en trauma worden besproken. En er is ruimte voor uitwisseling van eigen opdrachten, die de deelnemers zelf reeds inzetten met getraumatiseerde doelgroepen, zodat ook van elkaar(s praktijk) geleerd kan worden. Bovendien wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook weer in te zetten zijn met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: donderdag 16 + vrijdag 17 september 2021 van 10.00u tot 17.00u = ONLINE = VOL!
Extra/nieuwe data voor deze Cursus volgen zo snel mogelijk

Kosten: €415,00 
Optioneel: €17,50 excl. verzendkosten voor het boekje “Wanneer de (alarm)bel rinkelt” van Anne van den Ouwelant
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: vaktherapeuten beeldend en kunstzinnig therapeuten. 

““Nieuwe inzichten die een hoop duidelijkheid geven!””
“Sterk vanuit de beleving, heel leerzaam!”
“Inspirerend en intensief."

Online Introductie Workshops TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises)

5 uur (1e Workshop = 3 uur; 2e Workshop = 2 uur)

TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) is een eenvoudige, innovatieve zelfhulpmethode om op een veilige manier dagelijkse of chronische spanning en stress te ontladen. TRE gebruikt een ontladingsmechanisme van het lichaam door middel van tremoren en trillingen. In deze Introductie Workshops maak je kennis met de theorie en praktijk van TRE, waarmee je daarna ook meteen thuis aan de slag kunt. Je krijgt informatie over TRE, zodat je beter begrijpt wat spanning, stress of trauma doet in het lichaam en hoe je opgeslagen spanning en stress weer kunt ontladen zónder erover te hoeven praten. Daarnaast onderga je minimaal twee keer zelf een TRE sessie, waarin je leert jezelf te reguleren zodat je jouw eigen grenzen in het ontladingsproces kunt aanhouden en je jouw proces zo goed en veilig mogelijk aan kunt gaan. Ook is er tijd voor vragen en reflectie. Kortom, een eerste uitgebreide kennismaking met TRE, een methode om lichaam en geest weer terug in rust en balans te brengen.

Data: nieuwe data voor deze Workshops volgen zo snel mogelijk
Online via Zoom
Kosten: €145,00 (in totaal voor twee Workshops)
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deze Introductie Workshop is geschikt voor iedereen en is bedoeld voor jouw eigen tension-/stress-release. (Je mag TRE pas zelf met jouw doelgroep inzetten ná het volgen van de volledige opleiding tot TRE-Provider. Voor meer informatie over de opleiding: www.tre-nederland.nl)
Let op: maximaal 4 deelnemers!

Voor meer informatie over TRE: http://www.traumaprevention.com & http://www.tre-nederland.nl

"Iets wat eigenlijk iedereen ooit eens gevolgd zou moeten hebben in zijn leven. Heerlijk geslapen nadien."
"Wat een verrijking. In een vertrouwde en rustige omgeving aan mezelf kunnen werken."

Korte animatie met uitleg over TRE (NL ondertiteld)

Intro Workshop Trauma-Sensitief Opvoeden voor Adoptie-, Pleeg- en Gezinshuisouders

3 uur

Kinderen die geadopteerd worden of in pleeggezinnen of gezinshuizen opgroeien, hebben – met enige regelmaat – in hun vroege kindertijd traumatische ervaringen meegemaakt. Dat kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van hun hersenen en op de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. In deze Intro Workshop krijg je op een innovatieve, interactieve en heldere manier aan de hand van symbolen een eerste uitleg over trauma: wat gebeurt er nou precies in de hersenen bij (vroegkinderlijke) traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen, ook in het huidige gedrag en misschien ook wel zo veel jaar later nog. Ofwel, je leert de zogenaamde “trauma-bril” op te zetten, zodat je jouw kind(eren) beter zult begrijpen en je beter voorbereid bent als opvoeder. Bovendien wordt aandacht gegeven aan het goed zorgen voor jezelf – “Care for the Caretakers” – vanuit het idee dat je goed voor anderen kunt zorgen als je eerst en vooral goed voor jezelf kunt zorgen. 

Datum: nieuwe datum voor deze Workshop volgt zo snel mogelijk
Online via Zoom
Kosten: €75,00 
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders.

"Het is direct toe te passen in de praktijk en dat vind ik van enorme toegevoegde waarde!"
"Ik kan nog meer gedrag verklaren en daarop sensitief reageren."