Trainingsaanbod

Trainer

Drs. Anne van den Ouwelant is Trainer in Art Therapy & Trauma Support in (post)conflictgebieden en in Europa. Zij is opgeleid in Psychotraumatologie bij het ZPTN in Duitsland, Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie  aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is Van den Ouwelant gecertificeerd TRE Provider, Tension & Trauma Releasing Exercises. Zij verzorgt vanuit Anne/s Art Therapy & Trauma Support trainingen aan (Yezidi) vluchtelingen in Irak, leidt Braziliaanse hulpverleners op in de gewelddadige sloppenwijken van Brazilië en verzorgt jaarlijks trainingen in Srebrenica, Bosnië & Hercegovina. Zij traint vanuit Trauma Company Nederlandse leerkrachten, hulpverleners, therapeuten, ambtenaren, politie, adoptie- en pleegouders en vrijwilligers, die met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen te maken hebben.

Accreditatie & Algemene informatie

Accreditatie wordt voor het huidige Trainingsaanbod aangevraagd bij SKJ, Register Vaktherapie en NVKToag.
Trauma Company geeft 20% studentenkorting op vertoon van een geldige studentenkaart.
Heb je al eerder deelgenomen aan een van de Masterclasses of Trainingen van Trauma Company, dan is het goed te weten dat in het huidige Trainingsaanbod dezelfde onderwerpen als voorheen aan bod komen maar met meer verdieping.

In-company

Onderstaand opleidingstraject en de verschillende cursussen zijn ook op maat in-company aan te bieden. Voor meer informatie: info@trauma-company.nl 

Opleidingstraject:

Opleidingstraject Trauma-Sensitieve Ondersteuning

36 uur

Hoe kun je trauma-sensitieve ondersteuning bieden in jouw werk als leerkracht, ambtenaar, politie-agent, therapeut of vrijwilliger? In dit opleidingstraject ontwikkel je trauma-sensitieve kennis en vaardigheden, toegespitst op verschillende leeftijden, klachten en problemen van getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt een uitgebreide theoretische basis gelegd, die op een innovatieve en interactieve manier wordt onderwezen. Vervolgens ontwikkel je je verder op het gebied van trauma-sensitieve ondersteuning door de praktische omslag te maken van deze theorie naar jouw specifieke praktijk en doelgroep. 

Na afloop van dit opleidingstraject ben je in staat om trauma te herkennen, heb je uitgebreide theoretische kennis op het gebied van trauma en de invloed van traumatische ervaringen op de ontwikkeling van het brein, het lichaam en de persoonlijkheid, beschik je over verschillende non-verbale en verbale trauma-sensitieve vaardigheden zoals stop-dissociatie-, co-regulatie- en ademhalingstechnieken. Bovendien leer je verschillende tools om goed voor jezelf te zorgen, om op die manier secundaire traumatisering te voorkomen.

Trauma Company biedt dit opleidingstraject van 36 uur aan voor als je bij aanvang weet dat je dit traject in zijn geheel wilt volgen. De prijs voor dit opleidingstraject is voordeliger én je wordt opgeleid samen met een vaste groep deelnemers, wat een verrijkend en verbindend effect heeft, zowel tijdens het opleidingstraject als daarna. 

Dit opleidingstraject omvat: 
– de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning
– de Cursus Theoretische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning
– de Cursus Praktische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning

Omvang: 6 opleidingsdagen (vrijdagen en zaterdagen) van 10.00u tot 17.00u 
Data (start 2019): vrijdag 13 + zaterdag 14 december 2019, vrijdag 31 januari + zaterdag 1 februari 2020, vrijdag 6 + zaterdag 7 maart 2020 = VOL! 
Data (start 2020): vrijdag 10 + zaterdag 11 april, vrijdag 15 + zaterdag 16 mei, vrijdag 5 + zaterdag 6 juni 2020
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €900,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl 

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes, vrijwilligers, studenten, adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, die te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. 

Cursussen & Workshops:

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning

Accreditatie: SKJ205516 12 punten

12 uur

In deze Basis Cursus krijg je op een innovatieve, interactieve en heldere manier aan de hand van symbolen uitleg over trauma: wat gebeurt er in de hersenen bij traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen. Ofwel, je leert de zogenaamde “trauma-bril” op te zetten. Hoe meer kennis en inzicht jij hebt op het gebied van trauma, des te beter zul je jouw werk, lessen, begeleiding of therapie af kunnen stemmen op uw doelgroep. Bovendien wordt aandacht gegeven aan het goed zorgen voor jezelf, het zogenaamde “Care for the Caretakers”, vanuit het idee dat je goed voor anderen kunt zorgen als je eerst en vooral goed voor jezelf kunt zorgen.

Data: vrijdag 20 + zaterdag 21 maart 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes, vrijwilligers, studenten, adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, die te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. 

* Indien jij je na het voltooien van deze Basis Cursus verder wilt verdiepen in de trauma-sensitieve ondersteuning, dan kun je je na afloop inschrijven voor de Cursus Theoretische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning en/of de Cursus Praktische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning.

"Eye-opener!"
"Begrijpelijk, herkenbaar, duidelijk, inspirerend en boeiend!"
"Je zorgt ervoor dat ik op een andere manier naar mijn leerlingen kijk
en ik een betere leerkracht voor ze kan zijn."

Cursus Praktische Verdieping

12 uur

In de Cursus Praktische Verdieping krijg je een herhaling van de theorie uit de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning en ga je vervolgens aan de slag met de speerpunten van trauma-sensitieve ondersteuning in de praktijk. Op een interactieve manier wordt gekeken hoe trauma-sensitief lesgeven / werken / begeleiden er nu in de praktijk uit kan gaan zien: wat zit er ónder het gedrag van getraumatiseerde doelgroepen en hoe ga je daarmee om, hoe zorg je voor veiligheid, wat is co-regulatie en hoe co-reguleer je iemand, hoe geef je trauma-sensitief grenzen aan en wanneer moet je doorverwijzen. Ook wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook in te zetten zijn in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: vrijdag 12 + zaterdag 13 juni 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl 

Voor wie: deelnemers die de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

“Inspirerend, praktisch, fijne tools, dingen die ik meteen toe kan passen.”
"Goede handvatten voor de praktijk."

Cursus Theoretische Verdieping

12 uur

In de Cursus Theoretische Verdieping krijg je een herhaling van de theorie uit de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning en komen vervolgens uitgebreid nieuwe thema’s uit de psychotraumatologie aan de orde, zodat de “trauma-bril” nog steviger onderbouwd opgezet kan worden. Thema’s als de defensieve curve, de poly-vagaal theorie, window of tolerance en veerkracht worden behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen.

Data: vrijdag 7 + zaterdag 8 februari 2020 van 10.00u tot 17.00u
Data: vrijdag 22 + zaterdag 23 mei 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deelnemers die de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

“Elke keer een stap verder!”
"Interessant en leerzaam."

Module Paard & Trauma

18 uur

Paarden hebben een eigen plek dienend aan de kudde en zijn samen sterk om als prooi-/vluchtdier te overleven. Zo voelen zij zich veilig. Zo kijken ze ook naar mensen. Paarden werken met het non-verbale onbewuste geheugen, daar waar traumatische herinneringen zich opslaan. Zij leven in het hier en nu en voelen intuïtief en zuiver aan waar spanning zit en waar het losgelaten mag worden. Ze bieden de veiligheid om daar naar te kijken en maken dit bewust. Ze reageren op onze lichaamstaal en op spanning, stress en trauma die hierin liggen opgeslagen. Dit maakt dat paarden een zeer sterk hulpmiddel zijn om getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden. Naast het opdoen van zowel theoretische als praktische kennis over trauma, staat deze 3-daagse module vooral ook in het teken van ervaringsgericht leren. Je gaat met de trauma-bril op ervaren hoe fenomenaal de kracht van de kudde is. Je werkt deze dagen lichaamsgericht en energetisch. 

Een unieke combinatie van expertise vanuit Kifungo, Van Dieren Coaching, Linqing Body en Trauma Company.
Docenten: Annelies Drost, Coby van der Hoeff, Marjolijn van Dieren, Marian Hoek en Anne van den Ouwelant.

Data: woensdag 27 t/m vrijdag 29 mei 2020
Locatie: Broeklanderweg 64, Beemte Broekland
Kosten: €1.050,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal

Voor wie: psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten, (paarden)coaches, professionals en vrijwilligers.

Cursus Kunst & Trauma

12 uur

In de Cursus Kunst & Trauma wordt een duik genomen in het non-verbaal, creatief en beeldend werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. En daarbij ga je vooral zélf aan de slag met verschillende stabiliserende creatieve opdrachten en technieken, die je rechtstreeks in kunt zetten in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen. Ook worden de actuele neurobiologische en wetenschappelijke bevindingen op het gebied van kunst en trauma besproken. Bovendien wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook weer in te zetten zijn in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: vrijdag 14 + zaterdag 15 februari 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten, coaches, leerkrachten en vrijwilligers, die in hun werk te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. U hoeft geen ervaring te hebben in creatief werken om aan deze training deel te nemen. 

“Aanrader! Omdat een ieder hier in zijn eigen setting vorm aan kan geven en dingen in nabijheid met en samen met anderen kan doen.”

Terugkomdag met Supervisie

6 uur

De eerste helft van deze Terugkomdag wordt besteed aan herhaling van de meest belangrijke theoretische en praktische trauma-sensitieve thema’s, op een interactieve manier, waarbij je ook zelf aan de slag gaat met deze thema’s. De tweede helft van deze Terugkomdag is ingeruimd voor supervisie van 3 verschillende casussen, die door de deelnemers ofwel vooraf ofwel ter plekke worden aangeleverd. Doordat de casussen in de groep worden behandeld, geeft deze dag je de kans meer te leren over (praktische handvatten) in trauma-sensitieve ondersteuning vanuit meerdere werksituaties en doelgroepen. Je mag ook deelnemen aan deze dag zónder eigen casus. 

Datum: vrijdag 27 maart 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €180,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deelnemers die (minimaal) de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

* Trauma Company biedt ook de mogelijkheid tot individuele supervisie. Voor meer informatie: info@trauma-company.nl 

“De casusbespreking is heel behulpzaam!”

Introductie Workshop TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) = VOL!

3 uur

TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) is een eenvoudige, innovatieve zelfhulpmethode om op een veilige manier dagelijkse of chronische spanning en stress te ontladen. TRE gebruikt een ontladingsmechanisme van het lichaam door middel van tremoren en trillingen. In deze Introductie Workshop maak je kennis met de theorie en praktijk van TRE, waarmee je daarna ook meteen thuis aan de slag kunt. Je krijgt informatie over TRE, zodat je beter begrijpt wat spanning, stress of trauma doet in het lichaam en hoe je opgeslagen spanning en stress weer kunt ontladen zónder erover te hoeven praten. Je ondergaat in deze Workshop ook zelf een TRE sessie, waarin je leert jezelf te reguleren zodat je jouw eigen grenzen in het ontladingsproces kunt aanhouden. Tot slot is er in deze Workshop tijd voor vragen en reflectie. Kortom, een eerste kennismaking met TRE, een methode om lichaam en geest weer terug in rust en balans te brengen.

Datum: zaterdag 28 maart 2020 van 14.00u tot 17.00u
Locatie: Uitterweert 2, Westervoort
Kosten per Workshop: €85,00 (inclusief BTW) inclusief drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deze Introductie Workshop is geschikt voor iedereen.
Let op: slechts 6 plaatsen beschikbaar per Workshop!

Ben je ná de Workshop enthousiast over TRE en wil je graag daarmee verder gaan voor jezelf, dan wordt aangeraden zo’n twee of drie keer begeleiding te vragen van een gecertificeerde TRE Provider, zodat je jouw proces zo goed en veilig mogelijk aangaat.

Voor meer informatie over TRE: http://www.traumaprevention.com & http://www.tre-nederland.nl 

"Iets wat eigenlijk iedereen ooit eens gevolgd zou moeten hebben in zijn leven. Heerlijk geslapen nadien."
"Wat een verrijking. In een vertrouwde en rustige omgeving aan mezelf kunnen werken."

Korte animatie met uitleg over TRE (NL ondertiteld)

Intro Cursus Trauma-Sensitief Opvoeden voor Adoptie-, Pleeg- en Gezinshuisouders

6 uur

Kinderen die geadopteerd worden of in pleeggezinnen of gezinshuizen opgroeien, hebben – met enige regelmaat – in hun vroege kindertijd traumatische ervaringen meegemaakt. Dat kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van hun hersenen en op de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. In deze Intro Cursus krijg je op een innovatieve, interactieve en heldere manier aan de hand van symbolen een eerste uitleg over trauma: wat gebeurt er nou precies in de hersenen bij (vroegkinderlijke) traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen, ook in het huidige gedrag en misschien ook wel zo veel jaar later nog. Ofwel, je leert de zogenaamde “trauma-bril” op te zetten, zodat je jouw kind(eren) beter zult begrijpen en je beter voorbereid bent als opvoeder. Bovendien wordt aandacht gegeven aan het goed zorgen voor jezelf – “Care for the Caretakers” – vanuit het idee dat je goed voor anderen kunt zorgen als je eerst en vooral goed voor jezelf kunt zorgen. 

Datum: vrijdag 17 april 2020 van 10.00u tot 17.00u
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €180,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders. 

* Deze Intro Cursus heeft ook als doel te onderzoeken of er behoefte is aan een uitgebreidere 2-, 4- of 6-daagse Cursus Trauma-Sensitief Opvoeden. Dit zal aan het einde van de dag geïnventariseerd worden onder de deelnemers.