Trainingsaanbod

Trainer

Drs. Anne van den Ouwelant is Trainer in Art Therapy & Trauma Support in (post)conflictgebieden en in Europa. Zij is opgeleid in Psychotraumatologie bij het ZPTN in Duitsland, Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie  aan de Universiteit Leiden. Van den Ouwelant verzorgt vanuit Anne/s Art Therapy & Trauma Support trainingen aan (Yezidi) vluchtelingen in Irak, leidt Braziliaanse hulpverleners op in de gewelddadige sloppenwijken van Brazilië en verzorgt jaarlijks trainingen in Srebrenica, Bosnië & Hercegovina. Zij traint vanuit Trauma Company Nederlandse leerkrachten, hulpverleners, therapeuten, ambtenaren, politie, adoptie- en pleegouders en vrijwilligers, die met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen te maken hebben.

Accreditatie & Algemene informatie

Accreditatie wordt voor het huidige Trainingsaanbod aangevraagd bij SKJ, Register Vaktherapie en NVKToag.
De trainingsdagen zijn van 10.00u tot 17.00u.
Trauma Company geeft 20% studentenkorting op vertoon van een geldige studentenkaart.
Heb je al eerder deelgenomen aan een van de Masterclasses of Trainingen van Trauma Company, dan is het goed te weten dat in het huidige Trainingsaanbod dezelfde onderwerpen als voorheen aan bod komen maar met meer verdieping.

In-company

Onderstaand opleidingstraject en de verschillende cursussen zijn ook op maat in-company aan te bieden. Voor meer informatie: info@trauma-company.nl 

Opleidingstraject:

Opleidingstraject Trauma-Sensitieve Ondersteuning

36 uur

Hoe kun je trauma-sensitieve ondersteuning bieden in jouw werk als leerkracht, ambtenaar, politie-agent, therapeut of vrijwilliger? In dit opleidingstraject ontwikkel je trauma-sensitieve kennis en vaardigheden, toegespitst op verschillende leeftijden, klachten en problemen van getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt een uitgebreide theoretische basis gelegd, die op een innovatieve en interactieve manier wordt onderwezen. Vervolgens ontwikkel je je verder op het gebied van trauma-sensitieve ondersteuning door de praktische omslag te maken van deze theorie naar jouw specifieke praktijk en doelgroep. 

Na afloop van dit opleidingstraject ben je in staat om trauma te herkennen, heb je uitgebreide theoretische kennis op het gebied van trauma en de invloed van traumatische ervaringen op de ontwikkeling van het brein, het lichaam en de persoonlijkheid, beschik je over verschillende non-verbale en verbale trauma-sensitieve vaardigheden zoals stop-dissociatie-, co-regulatie- en ademhalingstechnieken. Bovendien leer je verschillende tools om goed voor jezelf te zorgen, om op die manier secundaire traumatisering te voorkomen.

Trauma Company biedt dit opleidingstraject van 36 uur aan voor als je bij aanvang weet dat je dit traject in zijn geheel wilt volgen. De prijs voor dit opleidingstraject is voordeliger én je wordt opgeleid samen met een vaste groep deelnemers, wat een verrijkend en verbindend effect heeft, zowel tijdens het opleidingstraject als daarna. 

Dit opleidingstraject omvat: 
– de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning
– de Cursus Theoretische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning
– de Cursus Praktische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning

Omvang: 6 opleidingsdagen (vrijdagen en zaterdagen) van 10.00u tot 17.00u 
Data: vrijdag 13 + zaterdag 14 december 2019, vrijdag 31 januari + zaterdag 1 februari 2020, vrijdag 6 + zaterdag 7 maart 2020
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €900,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl 

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes, vrijwilligers, studenten, adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, die te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. 

Cursussen:

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning

12 uur

In deze Basis Cursus krijg je op een innovatieve, interactieve en heldere manier aan de hand van symbolen uitleg over trauma: wat gebeurt er in de hersenen bij traumatische ervaringen en wat heeft dit voor gevolgen. Ofwel, je leert de zogenaamde “trauma-bril” op te zetten. Hoe meer kennis en inzicht jij hebt op het gebied van trauma, des te beter zul je jouw werk, lessen, begeleiding of therapie af kunnen stemmen op uw doelgroep. Bovendien wordt aandacht gegeven aan het goed zorgen voor jezelf, het zogenaamde “Care for the Caretakers”, vanuit het idee dat je goed voor anderen kunt zorgen als je eerst en vooral goed voor jezelf kunt zorgen. 

Data: vrijdag 1 + zaterdag 2 november 2019
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes, vrijwilligers, studenten, adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, die te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. 

* Indien jij je na het voltooien van deze Basis Cursus verder wilt verdiepen in de trauma-sensitieve ondersteuning, dan kun je je na afloop inschrijven voor de Cursus Theoretische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning en/of de Cursus Praktische Verdieping Trauma-Sensitieve Ondersteuning.

“Mijn houding tegenover de kinderen in mijn klas is veranderd: ik ben geduldiger en rustiger, ik begrijp ze beter.”

Cursus Care for the Caretakers

6 uur

In de Cursus Care for the Caretakers wordt gewerkt aan zelfzorg, reflectie, inspiratie en het weer opdoen van energie aan de hand van beeldende opdrachten, lichamelijk werk en imaginatie-oefeningen. Het werken met getraumatiseerde doelgroepen kan veel van je vragen: het betreffen complexe casussen, heftige ervaringen en hevige symptomen. Des te belangrijker is het dat je goed voor jezelf kunt zorgen, want dat is vaak hetgeen er als eerste bij inschiet terwijl we alleen goed voor anderen kunnen zorgen wanneer we eerst en vooral goed voor onszelf zorgen. In deze Cursus wordt uitgebreid de tijd genomen voor zelfzorg, ook met het oog op preventie van secundaire traumatisering.

Data: schrijf je in voor één van de volgende groepen: 
– vrijdag 22 november 2019
– zaterdag 28 maart 2020
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €180,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: professionals (leerkrachten, ambtenaren, consulenten, politie, brandweer, ambulance-medewerkers, (vak)therapeuten, psychologen, coaches, etc.), taalmaatjes en vrijwilligers, die in hun werk te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. Maar ook voor adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders, verzorgers of ouders van getraumatiseerde kinderen.

"Take care of yourself first before taking care of others."

Cursus Praktische Verdieping

12 uur

In de Cursus Praktische Verdieping krijg je een herhaling van de theorie uit de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning en ga je vervolgens aan de slag met de speerpunten van trauma-sensitieve ondersteuning in de praktijk. Op een interactieve manier wordt gekeken hoe trauma-sensitief lesgeven / werken / begeleiden er nu in de praktijk uit kan gaan zien: wat zit er ónder het gedrag van getraumatiseerde doelgroepen en hoe ga je daarmee om, hoe zorg je voor veiligheid, wat is co-regulatie en hoe co-reguleer je iemand, hoe geef je trauma-sensitief grenzen aan en wanneer moet je doorverwijzen. Ook wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook in te zetten zijn in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: dinsdag 10 + woensdag 11 december 2019
Locatie: Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl 

Voor wie: deelnemers die de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

“Inspirerend, praktisch, fijne tools, dingen die ik meteen toe kan passen.”

Trauma-sensitief worden met de kracht van de kudde

18 uur

Paarden hebben een eigen plek dienend aan de kudde en zijn samen sterk om als prooi-/vluchtdier te overleven. Zo voelen zij zich veilig. Zo kijken ze ook naar mensen. Paarden werken met het non-verbale onbewuste geheugen, daar waar traumatische herinneringen zich opslaan. Zij leven in het hier en nu en voelen intuïtief en zuiver aan waar spanning zit en waar het losgelaten mag worden. Ze bieden de veiligheid om daar naar te kijken en maken dit bewust. Ze reageren op onze lichaamstaal en op spanning, stress en trauma die hierin liggen opgeslagen. Dit maakt dat paarden een zeer sterk hulpmiddel zijn om getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden. Naast het opdoen van zowel theoretische als praktische kennis over trauma, staat deze 3-daagse module vooral ook in het teken van ervaringsgericht leren. Je gaat met de trauma-bril op ervaren hoe fenomenaal de kracht van de kudde is. Je werkt deze dagen lichaamsgericht en energetisch. 

Een unieke combinatie van expertise vanuit Kifungo, Van Dieren Coaching, Linqing Body en Trauma Company.
Docenten: Annelies Drost, Coby van der Hoeff, Marjolijn van Dieren, Marian Hoek en Anne van den Ouwelant.

Data: donderdag 23 + vrijdag 24 + zaterdag 25 januari 2020
Locatie: Broeklanderweg 64, Beemte Broekland
Kosten: €1.050,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Interesse: schrijf je dan nu in voor een van de gratis informatiebijeenkomsten op zaterdag 5 oktober of zaterdag 9 november via www.kifungo.nl/agenda  

Voor wie: psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten, (paarden)coaches, professionals en vrijwilligers.

Cursus Theoretische Verdieping

12 uur

In de Cursus Theoretische Verdieping krijg je een herhaling van de theorie uit de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning en komen vervolgens uitgebreid nieuwe thema’s uit de psychotraumatologie aan de orde, zodat de “trauma-bril” nog steviger onderbouwd opgezet kan worden. Thema’s als de defensieve curve, de poly-vagaal theorie, window of tolerance en veerkracht worden behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen.

Data: vrijdag 7 + zaterdag 8 februari 2020
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deelnemers die de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

“Elke keer een stap verder!”

Cursus Kunst & Trauma

12 uur

In de Cursus Kunst & Trauma wordt een duik genomen in het non-verbaal, creatief en beeldend werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. En daarbij ga je vooral zélf aan de slag met verschillende stabiliserende creatieve opdrachten en technieken, die je rechtstreeks in kunt zetten in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen. Ook worden de actuele neurobiologische en wetenschappelijke bevindingen op het gebied van kunst en trauma besproken. Bovendien wordt aandacht besteed aan “Care for the Caretakers”, oftewel het goed zorgen voor jezelf, aan de hand van beeldende opdrachten en imaginatie-oefeningen, die ook weer in te zetten zijn in jouw werk met getraumatiseerde doelgroepen.

Data: vrijdag 14 + zaterdag 15 februari 2020.
Locatie: Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek 
Kosten: €360,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: psychotrauma-therapeuten, psychologen, vaktherapeuten, coaches, leerkrachten en vrijwilligers, die in hun werk te maken hebben met getraumatiseerde doelgroepen. U hoeft geen ervaring te hebben in creatief werken om aan deze training deel te nemen. 

“Aanrader! Omdat een ieder hier in zijn eigen setting vorm aan kan geven en dingen in nabijheid met en samen met anderen kan doen.”

Terugkomdag met Supervisie

6 uur

De eerste helft van deze Terugkomdag wordt besteed aan herhaling van de meest belangrijke theoretische en praktische trauma-sensitieve thema’s, op een interactieve manier, waarbij je ook zelf aan de slag gaat met deze thema’s. De tweede helft van deze Terugkomdag is ingeruimd voor supervisie van 3 verschillende casussen, die door de deelnemers ofwel vooraf ofwel ter plekke worden aangeleverd. Doordat de casussen in de groep worden behandeld, geeft deze dag je de kans meer te leren over (praktische handvatten) in trauma-sensitieve ondersteuning vanuit meerdere werksituaties en doelgroepen. Je mag ook deelnemen aan deze dag zónder eigen casus. 

Data: vrijdag 27 maart 2020
Locatie: Stationsweg 73, Ede
Kosten: €180,00 inclusief lunch, drankjes en materiaal
Aanmelding: graag per email via info@trauma-company.nl

Voor wie: deelnemers die (minimaal) de Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning hebben voltooid. 

* Trauma Company biedt ook de mogelijkheid tot individuele supervisie. Voor meer informatie: info@trauma-company.nl 

“De casusbespreking is heel behulpzaam!”